Mantar Bariyerler

Bariyerler

Plaka Tanıma Sistemleri

Geçiş Kontrol Sistemleri

Biometrik Okuyucular

Turnikeler

Efor Kontrol Sistemleri

Talep

Çözüm

   Taleplere göre , ihtiyaca en efektif cevap verecek çözümler belirlenir ve en uygun ürün tercih edilir.

Ürün 

Geçiş Kontrol Sistemleri

Mantar Bariyer Sistemleri

Turnike Sistemleri

Geçiş Kontrol ve access kontrol sistemleri,panel kontrol üniteleri veya standalone cihazlarla geçişin kontrolünü sağlanması konusunda zaman, süre , grup tanımı ,bölge tanımı yapmanıza imkan sağlayacak şekilde kullanıcı dostu tabir edilen, kullanıcının tüm ayarlarını yapabileceği kolaylıkta arayüzlere sahip cihaz gruplarında oluşur,

Manyetik kilitlere, elektronik kilitlere,turnike ve bariyer sistemlerine , fotosel kapılara ve diğer kontrol edelilebilen tüm geçiş noktalarına uygulanabilir.

  • Turnike Sistemleri

  • Hızlı geçiş Turnikeleri

  • Boy Turnikeleri

  • Tripot Turnikeler

  • Paslanmaz 

Kart Okuyucu ve biyometrik okuyucularla entegrasyonu sağlanabildiği gibi  UHF reader uygulamaları içinde kullanılabilecek vasıftadırlar.İç ortamdan IP67-68 sınıflarına kadar modellere sahip cihazlardır.

Mantar bariyer sistemleri,plaka tanıma ve geçiş kontrol sistemlerine entegrasyonu sağlanabilir. Yüksek güvenlik talebi olan yerler için plaka ve RFID sistemleri ile eşleşme yapılabilir.

​Otomatik Geçiş Sistemlerinde ve plaka tanıma sistemlerinde,

  • Abone gruplama 

  • Aile araç sayı sınırlama

  • antipassback

  • Geçiş zaman sınırlama

  • Geçiş yeri sınırlama 

Uygulamaları yapılabilir .

Günümüzün en büyük sıkıntılarından olan kısıtlı park yeri sorunu aile araç sayısı kısıtlamalarını zorunlu hale getirmiştir. Kumandalar ile birden fazla aracın otoparklara alınması durumuna son verilmektedir.

 Araç sayısı kontrol edilerek otopark doluluk oranı kontrol edilebilir ve kullanıcılar bilgilendirilebilir.